David Zinman dirigerar Brahms - Tonhalle/Zinman RCA

Vad utmärker en bra brahmstolkning? Är det den känslomässiga intensiteten eller den intellektuella stimulansen? Kanske är det båda, åtminstone om man får tro David Zinmans egna tankar i den bok som medföljer hans nya inspelning av Brahms fyra symfonier.

Zinman utrycker en stor kärlek till Brahms musik som han menar är unik att kombinera dessa två element, en intellektuellt väl sammanfogad musik och äkta känsla. Personligen så tycker jag att han lyckats väl i sin egen cykel, inspelad live i Zürich, med Tonhalle-orkestern. Jag vill inte gå så långt att påstå att Zinmans Brahms är svaret på en fulländad cykel men den är oerhört imponerande. Zinmans handlag med verkens struktur och hans förmåga att lyfta fram en äkta känsla i musiken är bitvis överväldigande. Det finns inget utrymme för överdrifter eller en inflation av känslomässiga utspel, men de dyker upp när så är befogat. Lägg därtill en mycket fin balanserad ljudbild av RCA med en mycket tydlig baslinje så är denna produktion väl värd att pröva. Första symfonin är den som berörde mig minst. Framför allt ligger problemet i finalen som aldrig får det slutliga lyftet. Den absoluta höjdpunkten i dessa tolkningar är den andra symfonin som är ljuvligt fraserad och Zinman får fram alla känslomässiga kontraster övertygade. Tredje symfonins mellansatser är också en höjdpunkt i dessa inspelningar som visar på musikaliskt sunt förnuft och äkta sentiment. När Simon Rattles Brahms inspelningar kom ut på EMI för en tid sedan utryckte jag min beundran att Rattle lyckades komma innanför skägget på Brahms känslomässiga integritet, en bedrift få dirigenter har gjort. Zinman lyckas nästintill lika bra. Rattle har å sin sida Berlinfilharmonikerna, en orkester som är utrustade med en stråksektion som överglänser orkestern i Zürich, hur bra den orkestern än är. Mina favoriter är orubbade, Bruno Walter, Georg Szell (båda Sony) och Simon Rattle(EMI), men Zinmans cykel berörde mig djupt och förtjänar en plats i skivhyllan. Utgåvan, i form av en inbunden bok i CD-format, är också utsökt designad och har en del intressanta artiklar att ta del av. Rekommenderas.
 
Björn

©2009  Sundkvist Awards
|
|