Om oss

Sundkvist Awards är en utmärkelse som instiftats av tre bröder Sundkvist. Vi diskuterar och recenserar musik för varandra och för andra. Varje höst plockar vi ut de bästa skivorna som vi köpt under året. Genom ett omröstningsförfarande röstar vi fram en skiva som vi tilldelar utmärkelsen Sundkvist Awards. Alla som besöker vår hemsida är välkomna med kommentarer och tips om skivor som ni tycker förtjänar utmärkelsen Sundkvist Awards.

Lars Sundkvist : Språkbegåvad exportsäljare som är mycket kvalitetsmedveten. Lars köper och lyssnar på skivor med största urskiljning. För Lars gäller kvalité framför kvantitet. Lars har ett förflutet som god amatörmusiker på piano och horn. Lars är sparsmakad och genom hans öron passerar inga halvdana tolkningar ostraffat. Favorittonsättare är Bruckner, Martinu och Janacek

Staffan Sundkvist: Skattejurist och tillika ordförande i juryn för Svenska Dirigentpriset. Staffan medverkar som recensent i tidningen Opus. Staffan har ett förflutet som amatörmusiker och läser gärna partitur och är intresserad av det musikaliska hantverket. Favorittonsättare är Bruckner, Mahler och Brahms

Björn Sundkvist: statstjänsteman med en av Sveriges största samlingar av klassisk musik. Björn lyssnar på stora mängder musik och recenserar skivor i tidningen Musik & Ljudteknik samt medverkar ibland även i tidningen Opus. Björn har unika kunskaper om inspelningar och skivutgåvor och är i det avseendet en levande uppslagsbok. Favorittonsättare är Sibelius, Beethoven och Bruckner. På senare tid har mycket tid ägnats åt fransk musik, allt från Rameau till Boulez, men även nutida musik är av intresse.

Liten programförklaring: Av presentationen framgår att ingen av skribenterna på denna hemsida är musiker till professionen eller profesionella musikkritiker. Sidan består av de intryck, reflektioner och recenensioner, som vi gör och som baseras på var och ens individuella kunskaper och erfarenheter av musik. Främst på skiva men även av konserter. Vi gör därmed inga anspråk på, att vad vi tänker kring olika musikupplevelser ska vara korrekt i alla stycken utan dessa är i mångt och mycket spontana inlägg kring vårt musiklyssnande och skall inte ses som faktabaserad information. Vår ambitionen är dock alltid att försöka vara så korrekta som möjligt med t.ex historiska fakta.

Den som läser detta skall därmed endast ta del av det skrivna, som tankar kring musik av spontan och okvalificerad art. Läsare av inläggen skall självklart dra sina egna slutsatser.

©2009  Sundkvist Awards
|
 Uppdaterad: 2012-05-08 |
|