Gustav Mahler

Gustav Mahler 1860-1900. Österrikisk dirigent och tonsättare bördig från Böhmen. Mahlers tio symfonier och Das Lied von der Erde är musik som kan karaktäriseras som mycket personlig på alla plan. Mahlers tonspråk kan vara stillsamt eller passionerat, traditionellt eller nyskapande, fylld av humor likväl som av patos. Hans gester är ibland överdrivna men alltid ärliga. Hans tonmåleri är komplext där han hela tiden genom och i musiken adresserar personliga eller filosofiska frågor. Mahlers musik har en ständigt växande åhörarskara och är till sitt innehåll mer aktuell än någonsin tidigare. Vi tre har alla lite olika favoriter bland tonsättare genrer och musikstilar men vi har det gemensamt att vi alla berörs vi av Mahlers mäktiga och ibland utmanande musik. Mahlers musik har många bottnar och inbjuder därför dirigenter och orkestrar att göra sina alldeles egna tolkningar vilket ofta gör en ny inspelning av en mahlersymfoni till ett nytt äventyr. Vi är inte alltid överens om hur musiken skall spelas men vi är rörande överens om Mahlers musik förmåga att beröra och engagera därför får han en alldeles egen avdelning på vår hemsida. Tanken är att vi kommer att fylla denna avdelning med allmänna och högst personliga tankar om Mahler och hans musik.

©2009  Sundkvist Awards
|
 Uppdaterad: 2011-02-15 |
|