Är Rachmaninov en symfoniker att räkna med ?

Sergei Rachmaninov skrev fyra symfonier om man räknar med en sällan spelad "ungdomssymfoni". De konstnärliga kvaliteérna hos de tre numrerade symfonierna har varit omdiskuterade även om dessa diskussioner numera synes avklinga allt mer. Ska man då ta sig tid att lyssna på denna musik ?

Enligt min mening är svaret på den frågan ett helt reservationslöst JA ! Rachmaninovs symfonier innehåller allt man kan kräva av en riktigt stor symfoni. Här finns en form som hanteras med stor säkerhet, en instrumentationskonst i toppklass och melodier som flyter naturligt samt inte minst ett emotionellt djup som bara den med förutfattade meningar inte förmår att uppfatta.

Jag tror att Rachmaninovs omdiskuterade rykte som symfoniker enbart vilar på det förhållandet att hans musik inte sågs som tillräckligt "nydanande" och lite gammaldags under första hälften av 1900-talet då den kom till. Vi människor i allmänhet och musikkritiker och andra "förstå-sig-påare" i synnerhet har alltid haft svårt att hantera ett tidsperspektiv. När tiden får gå så framstår en åsikt inte sällan som kortsiktig och fantasilös i ett längre perspektiv. Det finns massor av exempel på detta och inte bara inom musiken. För att bara nämna ett exempel kan man den närmast rabiata argumentationen från Darmstadt-skolans företrädare under 1960 och 1970-talen. Nu 40 år senare så kommer även den då "nya" och "revolutionerande" musiken i ett helt annat ljus och särskilt dess betydelse för musiken i allmänhet.

Som företrädare för den stora symfoniska tradition som sträcker sig från 1800-talets mitt och framåt har Rachmaninov en given plats. Den som självständigt och utan förutfattade meningar låter sig involveras i hans symfoniska värld kommer att hitta skatter som bara återfinns i riktigt stor musik. Man kan naturligtvis välja bort Rachmaninovs symfonier för att prioritera annan god musik men jag är övertygad om att Rachmaninovs symfonier alltid kommer att beröra lyssnare som tillåter den att göra det.

2011-08-29/Staffan

©2009  Sundkvist Awards
|
|