När orkestern inte har förmågan

Ofta när man bedömer olika inspelningar fokuserar man på dirigenten. Dirigenten får ofta ta all ära för en lyckad tolkning medan orkestern får ta kritik för mindre lyckade insatser. Jag är säker på att alla som suttit i en orkester också har upplevt att man ibland "räddat" hela föreställningen och att musiken kommunicerat med åhörarna snarare trots dirigenten än tack vare densamma.

Men ibland lyssnar man till inspelningar där man får en känsla av att det finns en stor potential men där orkestern inte riktigt lyckas leva upp till dirigentens intentioner. En sådan är Gustavo Dudamels inspelningar av Tjajkovkijs Hamlet, Stormen och Romeo och Julia. Inspelningen är gjord på DG med Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela. Jag har aldrig hört denna orkester tidigare och vet inte hur den låter när den låter som allra bäst. Den har en mycket intressant historia och ingår i ett beundransvärt socialt projekt. Jag är övertygad om att den är en upplevelse live men om man väljer att spela in musiken på skiva så får man också finna sig i att underkasta sig en jämförelse med de allra bästa. Vid en sådan rent musikalisk jämförelse kan man då höra ett tämligen medelmåttigt spel från träblåset och ett brass som ofta hamnar i bakvattnet med hornister som har uppenbara problem med intoneringen. Den ibland "fyrkantiga" fraseringen skulle jag ha trott varit avsiktlig om Harnoncourt stått på pulten men här misstänker jag att den helt enkelt beror på musikalisk oförmåga hos framförallt träblåssektionen.

Att spela denna musik av Tjajkovksij på ett intressant sätt kräver en bra orkester. Jag tycker mig kunna spåra mycket goda intentioner hos Dudamel men hans orkester förmår inte att vidarebefordra dem. Jag kan förstå de marknadsmässiga skälen för DG att producera en skiva med denna orkester men jag har svårare att förstå de rent musikaliska. Ur rent musikalisk synpunkt hade det varit oändligt mer givande att få höra Dudamel och Göteborgarna istället. Där är han chefsdirigent och den orkestern är enligt min mening överlägsen sina venezuleanska kollegor på alla stolar. Tyvärr, jag lyssnar gärna mer på Dudamel och Tjajkovskij men då får han skaffa sig ett annat instrument. Om jag får tillfälle ska jag dock njuta av Simon Bolivar orkestern live. 

/ Staffan Sundkvist

©2009  Sundkvist Awards
|
|